Fermierii din comuna Vețel se vor întâlni mâine, în 21 noiembrie, la ora 18:00, la sediul primăriei, pentru a identifica soluții pentru dezvoltarea agriculturii în această zonă, prin intermediul asocierii și al cooperării. La eveniment vor participa și reprezentanți ai primăriei, dar și ai unei firme care îi vor sprijini și le vor putea răspunde oamenilor la întrebările pe care ei le au cu privire la acest subiect. În prezent, în comună, sunt mai mulți fermieri care realizează diferite activități agricole și de creștere a animalelor, însă de mică anvergură, iar acest lucru nu reprezintă neapărat un avantaj.

Comuna Vețel se întinde pe o suprafață de 11.700 de hectare, în care sunt incluse 3.593 de hectare de terenuri agricole, reprezentând 30% din suprafața comunei, din care 1.070 de hectare de teren arabil, 1.420 de hectare de pășuni, 1.100 de hectare de fânețe și trei hectare de livezi. „Datorită poziției geografice și a terenurilor agricole în comună, în timp s-au dezvoltat diferite sectoare ale agriculturii, cum ar fi cultura cerealelor și creșterea animalelor. Structura terenurilor agricole este diversă, solurile fiind relativ fertile și productive, îndeosebi în lunca Mureșului, iar zona de munte se pretează pentru creșterea animalelor. Valoarea producției agricole a scăzut în special în anii imediat după desființarea C.A.P, comuna Vețel fiind o zonă cooperativizată în satele din culoarul Mureșului”, a precizat Ioan Hențiu, primarul comunei Vețel.

Activități agricole și de creștere a animalelor, de mică anvergură, în prezent

Actualmente, în satele din comună, se practică, în general, activități agricole și de creștere a animalelor de mica anvergură, fiecare familie încercând să-și cultive pământul pe care-l deține, pe parcele mai mici și în condiții deja depășite pe plan european în ceea ce privește dotările. Aceeași situație se regăsește și în domeniul creșterii animalelor, în număr tot mai mic pe fiecare gospodărie, nefiind încă o ocupație foarte rentabilă și deci nu prea atractivă, în special pentru tineri.
„În ultimul timp se manifestă un interes mai ridicat pentru agricultură, mai ales datorită posibilității de accesare a fondurilor europene, în comună fiind aprobate și implementate, sau în curs de implementare, mai multe proiecte de finanțare, unele depuse de tineri fermieri, proiecte pentru dezvoltarea fermelor și achiziția de utilaje agricole. Sprijinul acordat pentru fermele mici a determinat transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici cu potential de a deveni întreprinderi agricole viabile, fiind necesară identificarea de noi oportunități de valorificare a producției acestora.

Avantajele și dezavantajele asocierii, dezbătute joi, la primărie

Reprezentanții primăriei sunt de părere că, având în vedere situația actuală, este necesară crearea pe viitor de rețele care vor deveni asociații sau cooperative agricole moderne, vor ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul foarte mare de fragmentare din sectorul agricol din comună, cu o pondere foarte mare a fermelor mici, și va promova entitățile care colaborează pentru identificarea unor soluții noi. „Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole precum și pentru îmbunătățirea competitivității economiei rurale. Realizarea formei juridice asociative este un mare câștig al cooperării, deoarece fermierul român, în general, ca și cel din comuna Vețel, deși își dorește asocierea, deoarece realizează că singur nu poate să-și valorifice produsele, se va asocia foarte greu, fără a avea un suport informațional care să-l motiveze și susțină pentru acest demers. În acest sens, invităm joi 21 noiembrie, la sediul Primăriei comunei Vețel, toți producătorii agricoli din comuna Vețel, atât din sectorul vegetal, cât și al creșterii animalelor, legume-fructe, produse tradiționale, miere, etc. pentru a identifica soluții pentru dezvoltarea agriculturii în comuna Vețel prin intermediul asocierii și al cooperării”, a precizat Ioan Hențiu, primarul comunei Vețel.

Obiectivele specifice pentru comuna Vețel privind cooperarea și sprijinirea înființării de forme asociative, în beneficiul membrilor săi, vizează:
– cooperarea în vederea achiziției în comun a semințelor, fertilizatorilor și a produselor de protecție a plantelor și a animalelor;
– cooperarea în vederea depozitării în comun a produselor obținute;
– cooperarea în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt;
– cooperarea în vederea vînzării în comun a produselor, animalelor și a promovării legată de această activitate;
– cooperarea fermierilor pe teme de tehnologii agricole, teme fiscale, în domeniul juridic, accesare fonduri pentru dezvoltare.

 

Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol

Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol

Egis România S.A.,București, Sector 1
Str. Dionisie Lupu nr 64-66, et. 1
Telefon: 021 312 24 48 / Fax: 021 312 24 45

© AGRICOOP 2019