REGIUNEA NORD-EST

Județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui:

Ioan Agapi, Manager, tel: 0747153809,
e-mail: ioan.agapi@egis-romania.com

Coordonator proiect
Ioan
AGAPI

tel: 0747153809
e-mail

Manager adjunct
Răzvan
TRIFAN

tel: 0769441471
e-mail

Consilier BT, SV
Ștefan
AGAPI

tel: 0735898766
e-mail

Consilier NT, IS
Maria
DANDU

tel: 0735898765
e-mail

Consilier BC, VS
Ștefan
TALAMBA

tel: 0735898866
e-mail

Expert financiar
Delia
IVANOFF

tel: 0721565866
e-mail

Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol

Egis România S.A.,București, Sector 1
Str. Dionisie Lupu nr 64-66, et. 1
Telefon: 021 312 24 48 / Fax: 021 312 24 45

© AGRICOOP 2019