În perioada 24-29 iunie a.c., EGIS România a organizat în cadrul proiectului AGRICOOPServicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020, două evenimente regionale de anvergură destinate schimbului de bune practici între fermierii care au decis să se asocieze în cooperative agricole și grupuri de producători peste tot în țară.

Cele două evenimente regionale, intitulate generic ”Schimb de bune practici pentru fermierii cooperatori”, au strâns laolaltă peste 100 de fermieri asociați în cooperative agricole din toate regiunile de dezvoltare ale României astfel: primul eveniment, organizat în 24 iunie a.c. la Cooperativa Agricolă Fermierul Nădlăcan din Nădlac, județul Arad, a strâns fermieri din regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Vest și Centru, în timp ce cel de-al doilea eveniment regional, organizat în data de 29 iunie a.c. la Paradisul Pescarilor din comuna Pufești, județul Vrancea, a reunit fermieri cooperatori din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud.

Evenimentele au avut ca principale puncte de discuție identificarea nevoilor de dezvoltare a cooperativelor, managementul cooperativelor agricole și vânzări, posibilități de finanțare pentru cooperativele agricole, modalități de dezvoltare și promovare de produse tradiționale locale.

La primul eveniment au fost prezenți, susținând ateliere tematice, Milan Kelo, reprezentant top management cooperativa Fermierul Nădlacan, Viviana Brîndaș, reprezentant top management cooperativa Crișana Lact, Corina Mareș, reprezentant DLG și Adina Dabu, manager de proiect regiunile NV și V din cadrul proiectului AGRICOOP, la secțiunea produse tradiționale locale fiind principale invitate cooperativele agricole: Salamul de Nădlac, Sat pentru Oraș, Cămara Transilvană și Bunătăți Locale.

La cel de-al doilea eveniment domnii Ștefan Talambă, director GAL Valea Trotușului, și Ioan Agapi, manager de proiect regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est, au susținut două ateliere în care fermierii au putut aprofunda idei legate de managementul cooperativei agricole, de accesarea de fonduri și de stimulare a vânzărilor.

Cele două evenimente au avut ca scop realizarea unui schimb de experiență între fermierii care au decis să se asocieze în vederea cooperării în forme asociative precum cooperativele agricole și grupurile de producători, precum și chestionarea și aprofundarea nevoilor de dezvoltare pe care aceștia le au, în vederea îmbunătățirii serviciilor de consiliere pentru cooperative și de dezvoltare de noi programe pentru creșterea sectorului agricol de tip cooperator din România.

Pentru mai multe detalii despre proiectul AGRICOOP – Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020, accesați www.agricoop.ro sau pagina de Facebook: AGRICOOP.