Fermierii cooperatori AGRICOOP interesați de dezvoltare

În data de 28.10.2021., EGIS România a organizat în cadrul proiectului AGRICOOPServicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020, o vizită de monitorizare a activității fermierilor cooperatori din localitatea Recea, județul Argeș, pentru a vedea nivelul de dezvoltare a unei cooperative înființate prin proiect și de a înțelege mai bine nevoile acestora legate de cooperarea în cadrul unei forme asociative de tip cooperativă agricolă.

Întreprinsă la sediul Cooperativei Agricole Apicultorii Văii Argeșului, vizita de monitorizare a avut loc în prezența managerului de regiune Egis, Bogdan Zaval, și a reprezentantului MADR, domnul Alexandru Popescu. Vizita a avut la bază analiza planului de afaceri elaborat pentru cooperativa agricolă, precum și adaptarea acestuia la nevoile de dezvoltare a cooperativei având în vedere contextul actual.

În timpul vizitei, s-a constatat faptul că în cadrul cooperativei se desfășoară activitate în conformitate cu planificările inițiate prin proiectul AGRICOOP și previzionate în cadrul planului de afacere, fermierii fiind dispuși să își dezvolte cooperativa și să mențină un nivel ridicat al activității cooperatiste. Pe lângă acestea, s-a constat, de asemenea, că există și o unitate de producție, procesare și ambalare la unul dintre fermierii cooperatori, precum și intenția vădit deschisă a membrilor cooperativei de a-și vinde produsele prin cooperativă.

Vizita de monitorizare întreprinsă ieri la cooperativa agricolă din Recea a confirmat faptul că fermierii sunt dispuși să se asocieze și să își dezvolte activitatea prin cooperative agricole. A fost un moment deosebit în care am înțeles cu toții că fermierii cunosc care sunt beneficiile cooperării și știu că viitorul în agricultură este strâns legat de dezvoltarea cooperării între fermieri”, a declarat managerul de regiune Egis, Bogdan Zaval.

Cooperativa Agricolă Apicultorii Văii Argeșului a fost înființată în luna ianuarie a anului 2020 de un număr de 5 membrii cooperatori, fiind o cooperativă agricolă de gradul I. Cooperativa agricolă activează în domeniul apicultură și a înregistrat la finele anului 2020 o cifră de afaceri de 21810 lei, fiind actualmente în creștere. 

Pentru mai multe detalii despre proiectul AGRICOOP – Servicii de consiliere acordate producătorilor agricoli în vederea înființării și dezvoltării formelor asociative în sectorul agricol, proiect cofinanţat din FEADR prin PNDR 2014-2020, accesați www.agricoop.ro sau pagina de Facebook: AGRICOOP.